Kontrola dystrybucji

Po każdym kolportażu wykonywana jest kontrola rzetelności doręczania. Kontrolę przeprowadza inny koordynator, od tego, który koordynował kolportaż na danym terenie. W szczególnym przypadku, kiedy inni koordynatorzy są zajęci, kontrolę przeprowadza koordynator projektu, lub inna osoba z firmy doskonale znająca temat kolportażu druków bezadresowych.

Kontrola z udziałem klienta.

Kontrola doręczania ulotek  z udziałem klienta jest bezpłatna. Podczas kontroli, klient lub jego przedstawiciel losowo wyznacza obszary do kontroli. Kontrola powinna się odbyć maksymalnie do 24 godzin po zakończeniu akcji kolportażu – ten warunek jest bardzo ważny, można wtedy miarodajnie ocenić skuteczność doręczania. Po upłynięciu 24 godzin, ulotek nie ma już w skrzynkach pocztowych. Wtedy pytamy mieszkańców czy otrzymali dany druk. Wiadomo jednak, że gospodarstwo domowe to zazwyczaj kilka osób i jest mało prawdopodobne, że domownicy informują się wzajemnie o otrzymanych materiałach reklamowych.