Współpraca

Każde zlecenie traktowane jest indywidualnie, ze względu na zupełnie inne potrzeby różnych klientów. Inna strategia kolportażu będzie przy ulotce wyborczej, inna w przypadku sklepu internetowego, a jeszcze inna w przypadku zakładu fryzjerskiego. Służymy doświadczeniem i doradzamy klientowi najlepsze rozwiązania. Oferta dotyczy Warszawy i okolic. Ogólnie wygląda to tak:

  1. Ustalamy z klientem obszar doręczeń oraz cenę za rozniesienie jednej sztuki ulotki. Wpływ na cenę ma bardzo wiele czynników między innymi gramatura i wielkość ulotki, obszar kolportażu (bloki, domki, osiedla zamknięte, gęstość zabudowy), ilość druków do kolportażu.
  2. Podpisujemy umowę, która zawiera cenę, obszar doręczania, termin oraz adnotacje o ew. kontroli z udziałem klienta.
  3. Klient wpłaca 50% wartości kolportażu jako zaliczkę na poczet dystrybucji.
  4. Koordynator zaznajamiany jest z rodzajem zlecenia i zależnie od potrzeb zabiera ze sobą odpowiednią ilość drukonoszy (kolporterów). Koordynator osobiście nie roznosi ulotek, tylko sprawdza jakość pracy ludzi i czuwa nad rzetelnym, zgodnym z wymaganiami klienta „pokryciem” terenu materiałem reklamowym.
  5. O zakończeniu akcji kolportażowej powiadamiany jest klient.
  6. Klient wpłaca pozostałe 50% należności.

Główna