Regulamin serwisu

Regulamin serwisu www.doskrzynek.pl

 1. Właścicielem serwisu www.doskrzynek.pl jest firma: Fast – Jarosław Soborak z siedzibą w Warszawie przy ulicy Anielewicza 27
 2. Korzystanie z serwisu www.doskrzynek.pl oznacza akceptację regulaminu.
 3. Serwis www.doskrzynek.pl jest bezpłatnie udostępniony w sieci internet dla zainteresowanych naszymi produktami klientów.
 4. Właściciel serwisu www.doskrzynek.pl: Fast – Jarosław Soborak oświadcza, że wszelkie teksty umieszczone w serwisie są unikalne i stanowią własność intelektualną firmy: Fast – Jarosław Soborak w Warszawie.
 5. Kopiowanie zawartości serwisu na potrzeby komercyjne, a w szczególności na potrzeby innych serwisów internetowych bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
 6. Za skopiowanie tekstów, na potrzeby komercyjnych witryn internetowych firma Fast – Jarosław Soborak wystawi, zgodnie z prawem (z dnia 4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631) rachunek w wysokości trzykrotnego średniego wynagrodzenia, czyli: 10196,01zł, płatny w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku na nr konta: 35194010763068594700000000. Lukas Bank;
  Fast – Jarosław Soborak, ul. Anielewicza 27; 01-026 Warszawa. Od wpłaty zostanie zapłacony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 7. Za dowód kopiowanego materiału wystarczy polecenie cache: (adres witryny, która kopiuje zawartość) w wyszukiwarce google.pl zapisane jako plik.
 8. Dopuszcza się zapis wyniku wymienionego w punkcie 7 polecenia w postaci elektronicznego nośnika danych: pendrive, dysk twardy, dysk wirtualny, płyta CD/DVD – jako dowód dla sądu.
 9. Zapłacenie wymienionej w punkcie 6tym kwoty nie zwalnia od bezzwłocznego usunięcia kradzionego materiału z witryny obwinionego.
 10. Spory wynikłe z nieprzestrzegania powyższego regulaminu zostaną poddane rozstrzygnięciu przez Sąd rejonowy właściwy dla siedziby firmy FAST – Jarosław Soborak – właściciela serwisu.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2010r.